Нено Димов обжалва нуждата от екооценка на новия план за управление на национален парк Пирин