Немски екип медици извърши първата лапароскопска операция на мечка в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица