Най-големият държавен конгломерат от ОАЕ в сектор сигурност и отбрана е в готовност за сътрудничество със страната ни за модернизация на Българската армия