Национален доклад от проучване по проект "Предприемачеството е ключът към успеха"