Настолна игра на WWF набира средства за опазването на кафявите мечки в България