Награда за цялостен принос в застраховането получи г-н Константин Велев на 15-то издание на националните годишни награди в застрахователния сектор