Над 450 ученици от 8 града станаха част от програма за понижаване броя на икономически неактивните млади хора в България