Над 260 българчета със завидни резултати на състезание по английски език