Над 10 000 жени се включват в кампанията на Mars #HereToBeHeard за насърчаване на половото равенство