Над 1 тон отпадъци от река Треклянска събраха във втория етап на „Дай шанс на Балканката“