На заключителна пресконференция бяха представени постигнатите положителни резултати от изпълнението на проект: “Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“