На публични лекции представиха новите шест граждански права, предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах