На пресконференция бяха представени целите и дейностите по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“