На пазара съществуват измамници, които копират Велмакс. Как да ги разпознаем.