На 1 октомври светът отбелязва международния ден на болестта на Гошé