На 06.10.2023 г. от 14:00 часа в гр. Нови пазар, ул. „Оборище“ 53 се проведе официална церемония за откриване на строителните площадки („първа копка“) за обектите „Изпълнение на инженеринг за „Рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура