НОВО УЧЕБНО РЪКОВОДСТВО ВКЛЮЧВА ПОСТИЖЕНИЯТА НА СВЕТОВНАТА ПУЛМОЛОГИЯ