НЕЗАКОННАТА ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ Е НАРАСНАЛА ДО 18.8% ОТ ПАЗАРА ПО ДАННИ ОТ СРЕДАТА НА 2013 Г.