НАД 780 РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СА ОБУЧЕНИ ДА РАЗПОЗНАВАТ ПРОЯВЛЕНИЯТА НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА ДО МОМЕНТА