Мусала Софт е първата компания в България с внедрен стандарт за социална отговорност