Монтаж на дентален юнит, хирургическа аспирация, компресор.