Монтана среща предизвикателството за по-чист въздух в училищата