Моловете отчитат повишена отговорност от клиентите и по-ефективно пазаруване