Мнемоника участва в създаването на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването