Младите българи купуват повече фалшиви продукти и продължават да ползват незаконно съдържание