Младежи от България, Северна Македония и Албания се обучават как да преодоляват радикализацията и престъпленията от омраза