Министерството на правосъдието внедрява единен регистър на вещите лица, който ще улесни избора на магистратите при ангажирането на висококвалифицирани професионалисти