Министерството на отбраната представи първия си проект, спечелен по Оперативна програма "Административен капацитет"