Министерство на здравеопазването не разполага с информация за заплатените от него през 2013 г. количества фактори на кръвосъсирване за болнично лечение на болните от хемофилия