Минералната вода е полезна, но понякога е нож с две остриета за болния