Мимо Гарсия, съосновател на платформата „Да говорим заедно“: Георги Господинов ни учи защо трябва да изкореним най-лошата си черта - да не признаваме успехите на други българи