Мимо Гарсия от психо-логопедичната платформа „Да говорим заедно“: Бариерата, възпираща разделението, е да преценяваме хората на база добри или лоши постъпки, а не на база вероизповедание