Мимо Гарсия от платформата за психо-логопедична помощ и подкрепа „Да говорим заедно“: След нас остава мъничка снимка на гроб. Няма място в този живот за злоба и алчност!