Мимо Гарсия от платформата за психо-логопедична помощ и подкрепа „Да говорим заедно“: Обществото най-сетне се пробуди за домашното насилие