Мимо Гарсия: За родителите не е важно с какъв умствен багаж децата им напускат училищната сграда, а е съществено само в какви одежди и с какво превозно средство ще ги изпратят!