Мимо Гарсия: За да няма пораснали деца, които убиват родителите си, трябва да обръщаме внимание на психичните заболявания и на интересите на подрастващите (компания; компютърни игри)