Мимо Гарсия: Всеки имащ голямо куче е длъжен да не поставя в риск околните