Мимо Гарсия: Прекрасно е да продължиш да развиваш себе си с надеждата някой ден да може да дадеш на обществото!