Мимо Гарсия: Подрастващите ще могат ли да разговорят или ще изминават пътя от проговарянето до безмълвието? Вместо да обременяваме младежите с теории, да ги учим да изразяват мислите си.