Мимо Гарсия: Дано имаме в бъдеще водачи - и политически, и университетски - като Марин Бодаков! Да почива в мир!