Мимо Гарсия: Американският сенатор Даян Файнстайн днес навършва 90-годишна възраст