Милениум Клуб България учреди стипендия за български студент на стойност 7,500лв