Международната конференция за въвеждането на Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване PEPP ще се проведе онлайн