Международна среща по проект WHOLE(Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи)