Международна оценка: Учителите от алтернативни обучителни програми показват високи педагогически умения