Международен семинар и среща във Франция по проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст“