Международен форум в София ще представи прехода към икономическо развитие, базирано на опазване на природата