Медицинският университет в Пловдив се нуждае от нови хора с нови идеи