Медиите са институцията с най-ниско доверие, отчита Edelman Trust Barometer 2018