Мая Ангелова – Митева с първа самостоятелна фото-изложба – "Повелители на вятъра"